Ochrona danych osobowych
plantLove

Smart Vegetables Innovations Sp. z o.o. realizuje projekt pt

„Nowa technologia przemysłowej produkcji wysokiej jakości sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotynów i azotanów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT”

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, których rezultatem będzie znacząco ulepszony produkt-sałata o zredukowanej zawartości azotynów i azotanów. Rezultat zostanie osiągnięty poprzez dokonanie zmian procesowych technologii i budowę prototypu prawie bezobsługowej wielkoprzemysłowej linii technologicznej. Celem prac B+R będzie uzyskanie zakładanych parametrów.

Główny cel projektu:

To stworzenie nowoczesnego obiektu szklarniowego spółki Smart Vegetables Innovations przeznaczonego do prowadzenia innowacyjnej uprawy warzyw liściowych z odpowiednio rozbudowanym i wyposażonym zapleczem badawczo – rozwojowym (inwestycja realizowana od podstaw).

Innowacyjne metody uprawy z wykorzystaniem oświetlenia typu LED światowego lidera technologii doświetlania upraw Philips, połączone ze współpracą naukową Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic, wraz z zapleczem merytoryczno – technicznym z kilku polskich uniwersytetów przyrodniczych, pozwolą nam na prowadzenie szerokiego zakresu prac dotyczących ulepszania technologii produkcji i kreowania nowych produktów spożywczych, o dużo lepszych parametrach fizyko – chemicznych (trwalsza struktura tkanki liściowej, pełniejsze wybarwienie, ograniczenie zawartości azotanów i azotynów), które w przyszłości stanowić będą podstawę asortymentu oferowanego przez naszą spółkę Smart Vegetables Innovations.

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 powstanie inwestycja umożliwiająca prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w trójstopniowej skali:

1. Laboratoryjnej - kamery badawcze jednostki naukowej

2. Przemysłowej - wielkopowierzchniowy obiekt szklarniowy

Hydroponika, inaczej zwana kulturą wodną – to nowoczesna bezglebowa uprawa roślin, stanowiąca alternatywę dla uprawy ziemnej. W tym systemie, produkcja odbywa się na pożywkach wodnych, głównie w obiektach szklarniowych zapewniających kontrolowane warunki na każdym etapie wzrostu rośliny. Metoda ta jest szczególnie przydatna do uprawy warzyw, ziół, kwiatów oraz upraw specjalnych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Wartość projektu:

22 188 912.50 pln

Wartość dofinansowania:

13 017 794.06 pln

Dołącz do nas !

Jesteśmy młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą. Wierzymy, że sukces firmy w dużej mierze zależy od pracowników, ich zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dlatego stwarzamy naszym pracownikom możliwość rozwoju i wspieramy ich w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków. Staramy się zapewniać pakiety szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dopasowane do konkretnych potrzeb.

Smart Vegetables Innovations Sp. z o.o.

Zdunowo 48 | 09-142 Załuski
biuro@smart-vegetables.com
smart-vegetables.com